Benyttende vores nye fraværsregistrering vil vi organisere vores medarbejdere

Uafhængigt af hvad for en slags arbejdsplads, du er ejer af, kan noget af det mest vanskelige være at have tjek på de mange arbejdere & deres nøjagtige arbejdstider. Her kan det synes en nødvendighed at vælge en arbejder til at holde øje med de andre. Det vil ikke blot få resten af dine ansatte til at tro, at bosserne ej stoler på dem, dog sådan noget bliver desforuden tidsspild for denne ulykkelige kontrollør. Når der stod en person, som hele tiden var nødt til at se, om jeg nu arbejder i tilstrækkeligt med arbejdstimer samt får den korrekte løn, kunne jeg altså heller ej føle mig særlig respekteret. Derfor vil det blive en mega fornuftig idé at implementere elektronisk lønindberetning [http://dkls.dk/vi-tilbyder/loenberegning-indberetning/], hvor medarbejderne individuelt skal sørge for at registrere deres timer hver dag. At du undgår at ansætte en til at sidde & indtaste fravær uafbrudt betyder dette tiltag med fraværsregistrering [http://dkls.dk/vi-tilbyder/fravaersregistrering/] primært, og for det andet at dine ansatte mærker, at du stoler på dem.

Der bliver helt sikkert til enhver tid nogen, som vil udnytte ordningen med flekstid [http://dkls.dk/vi-tilbyder/registrering-af-overtid-flekstid/] plus registrere forkerte arbejdstimer, dog forhåbentlig har din ansættelsesproces været god nok til at undvige denne type af person. At du ansætter en eller anden til at kontrollere indberetningerne med jævne mellemrum, udelukkende for at være sikker, betragtes imidlertid som en praktisk tanke. Til trods for den usikkerhed bliver der kort sagt både tid og penge at spare med hjælp fra lønindberetning, så ring til os nu & hør mere!